czwartek, 25 kwietnia 2013

Audi A4 B5 - Zawieszenie tylne

Samochód Audi A4 o napędzie kół przednich

Koła jezdne samochodu są prowadzone przez zawieszenie tylne z wahaczami zespolonymi. Zawieszenie tylne składa się z dwóch wahaczy podłużnych, które są połączone belką zawieszenia. Przed belką zawieszenia, wykonaną z kształtownika V, znajduje się stabilizator, którego zadaniem jest zmniejszenie pochylenia nadwozia na zakręcie i poprawienie stateczności samochodu podczas jazdy. Wahacze podłużne są połączone z nadwoziem za pośrednictwem tulei metalowo-gumowych. Amortyzację tylnej części nadwozia zapewniają dwie kolumny zawieszenia umieszczone w nadkolach. Uwaga. Podczas prac przy zawieszeniu tylnym nie należy odkręcać połączeń śrubowych wspornika z nadwoziem, gdyż wówczas będzie konieczne dokonanie pomiarów podwozia i ponowna regulacja zawieszenia tylnego.

Samochód Audi A4 o napędzie wszystkich kół

Zawieszenie tylne z podwójnymi wahaczami poprzecznymi składa się z belki zawieszenia, dwóch wahaczy poprzecznych i jednej kolumny zawieszenia po każdej stronie. Belka zawieszenia jest połączona z nadwoziem czterema tulejami metalowo-gumowymi. Prowadzenie kół i amortyzacja samochodu odbywa się przez górne i dolne wahacze poprzeczne, na których są oparte kolumny zawieszenia.

Zespół zawieszenia tylnego samochodu o napędzie kół przednich

 

Wymontowanie i zamontowanie kolumny zawieszenia

Wymontowanie:
1. Zaznaczyć farbą położenie tarczy koła tylnego w stosunku do piasty, aby wyrównoważone koło mogło być zamontowane w tym samym położeniu. Poluzować śruby koła przed uniesieniem samochodu. Unieść i podeprzeć tył samochodu i zdjąć koło tylne.
2. Podeprzeć zawieszenie tylne przewoźnym podnośnikiem warsztatowym po tej stronie, po której wymontowano koło. Nie unosić zawieszenia tylnego.
3. Odkręcić kolumnę zawieszenia od belki zawieszenia, opuścić nieco podnośnik i wyjąć kolumnę z belki (rys. A42-0040).
4. Wymontować boczne osłony oparć siedzenia lub oparcie.
5. Odkręcić kolumnę zawieszenia u góry. Uwaga. Kolumna zawieszenia jest przykręcona i dodatkowo zamocowana do nadwozia czterema zaczepami.
6. Obrócić kolumnę zawieszenia, aż zaczepy znajdą się nad wycięciami. Wyjąć kolumnę w dół z  zamocowania.

Zamontowanie:
1.  Zamontować u góry kolumnę zawieszenia z nową uszczelką i obrócić, aż zaczepy znajdą się w ustalonym położeniu i pokryją się otwory połączeń śrubowych.
2. Przykręcić kolumnę zawieszenia u góry momentem 25 Nm.
3. Osadzić kolumnę zawieszenia u dołu w belce zawieszenia, unosząc nieco przewoźny podnośnik warsztatowy.
4. Zamontować nowe śruby z nakrętkami i dokręcić ręcznie. Uwaga. Dokręcać śruby, gdy samochód stoi na kołach, gdyż podpory gumowe mogą się odkształcić.
5. Usunąć przewoźny podnośnik warsztatowy.
6. Nałożyć cienką warstwę smaru do łożysk na powierzchnię piasty centrującą obręcz koła. Zamontować koło tylne zgodnie z oznakowaniem naniesionym podczas wymontowania. Przykręcić koło. Opuścić samochód i dokręcić śruby koła naprzemiennie na krzyż momentem 120 Nm.
7. Dokręcić dolne połączenie śrubowe kolumny zawieszenia momentem 50 Nm, następnie obrócić śrubę o 90 stopni (1/4 obrotu).
8. Zamontować boczne osłony oparć siedzenia lub oparcie.

  

sobota, 13 kwietnia 2013

Audi A4 B5 - Zawieszenie przednie i półosie napędowe

Elementem nośnym przedniego zawieszenia jest belka zespołu napędowego skręcona z nadwoziem za pośrednictwem gumowych podpór. Do tej belki są przymocowane wahacze dolne, na elementach gumowo-metalowych umieszczonych w dolnych wahaczach nośnych opierają się kolumny zawieszenia. Kolumna zawieszenia jest zamocowana u góry do podpory, która jest prowadzona przez dwa wahacze górne. Cztery wahacze, wykonane ze stopu aluminium, są połączone z każdej strony czopami kulistymi ze zwrotnicą.

Zespół zawieszenia przedniego:


1 - podpora kolumny zawieszenia
2 - kolumna zawieszenia
3 - wspornik
4 - belka zespołu napędowego
5 - stabilizator
6 - półoś
7 - przegub trójramienny
8 - wahacz tylny
9 - drążek kierowniczy
10 - wahacz przedni
11 - zwrotnica
12- podpora hydrauliczna
13- wahacz prowadzący
14 - wahacz nośny
15 - łącznik

Napęd od silnika jest przekazywany przez dwie półosie. Każda z półosi ma dwa przeguby równobieżne i łączy koło ze skrzynką przekładniową. Uwaga. Podczas wymiany elementów zawieszenia przedniego pamiętać, że są różne typy podwozi samochodu Audi A4. Typ podwozia można zidentyfikować na podstawie tabliczki znamionowej, która znajduje się w zagłębieniu na koło zapasowe, a także jest wklejona do książeczki serwisowej. Uwaga. Niedozwolone jest spawanie i prostowanie elementów zawieszenia przedniego przenoszących obciążenia lub prowadzących koła.

Wymontowanie i zamontowanie kolumny zawieszenia

Wymontowanie:
1. Zaznaczyć farbą położenie tarczy odpowiedniego koła przedniego w stosunku do piasty, aby wyrównoważone koło mogło być zamontowane w tym samym położeniu. Przed uniesieniem samochodu poluzować śruby koła. Unieść i podeprzeć przód samochodu, zdjąć koło przednie. Uwaga. Aby nie uszkodzić przegubów dolnych wahaczy, podeprzeć zwrotnicę przewoźnym podnośnikiem warsztatowym, co zapobiegnie nadmiernemu opadnięciu zawieszenia koła.
2. Podważyć i wyjąć gumowe osłony pod przednią szybą.
3. Odkręcić ostrożnie nakrętkę kolumny zawieszenia (1). Uwaga. Nie uszkodzić przy tym powłoki ochronnej przewodu hamulcowego.
4. Wyjąć przewód czujnika prędkości obrotowej układu przeciwblokującego ABS ze wspornika na zacisku hamulca.
5. Odkręcić nakrętkę (1), wyjąć śrubę z łbem sześciokątnym i wyjąć w górę oba wahacze (2). Uwaga. Jeśli nie można wyjąć śruby z łbem sześciokątnym ze zwrotnicy, należy wycisnąć śrubę i wahacze (czynność wykonywana w stacji obsługi). Nie wolno rozszerzać szczeliny zwrotnicy. Odchylić zwrotnicę na bok w kierunku strzałki. Nie wykręcać śrub (3) i (4), gdyż wówczas będzie konieczne ponowne ustawienie zawieszenia.
6. Odkręcić nakrętkę czopa przegubu wahacza prowadzącego, przytrzymując czop w razie potrzeby kluczem do gniazd sześciokątnych o rozwartości 4 mm.
7. Wycisnąć czop przegubu ze zwrotnicy dostępnym w handlu przyrządem, na przykład VW-3287A. Uwaga. Nie uszkodzić przy tym osłony półosi.
 
 8. Wykręcić śrubę (1) łączącą kolumnę zawieszenia z wahaczem nośnym. Wyjąć kolumnę zawieszenia. Uwaga. Nie uszkodzić przy tym osłony przegubu półosi.
Zamontowanie:
1. Zamontować kolumnę zawieszenia tak, aby otwór w miseczce sprężyny (strzałka na rys. A40-0049) był skierowany do środka samochodu.
2. Nałożyć rozwidloną końcówkę kolumny zawieszenia na wahacz nośny, zamontować śrubę i nową nakrętkę (1) tak, aby nakrętka wskazywała kierunek jazdy. Dokręcić nakrętkę ręką. Uwaga. Dolne połączenie śrubowe zostało zmienione od następujących numerów podwozia: 8D1A 146 169 (model 2001); 8D2A 000 512 (model 2002); 8D1N 905 194 (RS4). W tych samochodach ta śruba jest zamontowana odwrotnie i łeb śruby wskazuje kierunek jazdy.
3. Zamontować oba wahacze poprzeczne górne. Docisnąć czopy wahaczy do zwrotnicy, zamontować nową śrubę i dokręcić nową nakrętkę (2) momentem 40 Nm.
4. Wkręcić nakrętkę na czop przegubu i dokręcić momentem 100 Nm, przytrzymując czop w razie potrzeby kluczem do gniazd sześciokątnych o rozwartości 4 mm.
5. Włożyć przewód układu przeciwblokującego ABS we wspornik na zacisku hamulca.
6. Dokręcić nowe nakrętki kolumny zawieszenia momentem 20 Nm.
7. Wcisnąć osłony gumowe pod szybą przednią.
8. Zamontować czujnik regulacji zasięgu świateł, jeśli był wymontowany.
9. Nałożyć cienką warstwę smaru do łożysk tocznych na powierzchnię piasty centrującą obręcz koła. Zamontować koło przednie zgodnie z oznakowaniem naniesionym podczas wymontowania. Przykręcić koło. Opuścić samochód i przykręcić śruby koła przemiennie na krzyż momentem 120 Nm.
10. Dokręcić nakrętkę dolnego zamocowania kolumny zawieszenia momentem 90 Nm. Uwaga. Podczas dokręcania samochód powinien stać na kołach, aby uniknąć wypadku.

Wymontowanie i zamontowanie amortyzatora, rozkładanie kolumny zawieszenia

Wymontowanie:
 Amortyzator i sprężyna śrubowa: 1-nakrętka wieńcowa, 50 Nm (każdorazowo nowa); 2-element oporowy kolumny zawieszenia; 3-podkładka; 4-miseczka sprężyny górna (uwaga: w samochodzie wolno zamontować tylko stalowe lub tylko aluminiowe miseczki sprężyn); 5-sprężyna śrubowa; 6-zderzak (zamontować w górnej miseczce sprężyny); 7-osłona; 8-nasadka ochraniająca; 9-podkładka sprężyny dolna (ustalana wycięciem w karbie miseczki sprężyny); 10-miseczka sprężyny dolna; 11-amortyzator

1. Wymontować kolumnę zawieszenia (patrz wymontowanie i zamontowanie kolumny zawieszenia)
2. Ścisnąć sprężynę śrubową, aby umożliwić wymontowanie amortyzatora. W stacjach obsługi Audi stosuje się do tego celu specjalny przyrząd. Uwaga. Nie wolno odkręcać amortyzatora, gdy sprężyna nie jest ściśnięta w bezpieczny sposób.
3. Zamocować rozwidloną końcówkę kolumny zawieszenia w przyrządzie lub w imadle z wkładkami ochronnymi (rys. A40-0081).
4. Ścisnąć sprężynę śrubową odpowiednim przyrządem.
5. Zwrócić uwagę na właściwe osadzenie sprężyny w przyrządzie (strzałka na rys. A40-0082) podczas ściskania. Uwaga. Jeżeli napinacz jest zaczepiany za zwoje sprężyny, należy nałożyć go tak, aby obejmował zwoje pewnie i nie mógł się z nich zsunąć. Napinacz należy nakładać w trzech punktach, rozmieszczonych równomiernie na obwodzie. Wstępne napięcie sprężyny śrubowej jest bardzo duże, dlatego powinny być stosowane tylko solidne przyrządy. W żadnym wypadku nie wolno związywać zwojów sprężyny drutem, gdyż grozi to wypadkiem.
6. Ścisnąć sprężynę napinaczem, aż zwolni się górna miseczka sprężyny.
7. Odkręcić nakrętkę z kołnierzem tłoczyska amortyzatora przyrządem Audi 3353 lub mocno wygiętym kluczem oczkowym. Przytrzymać tłoczysko kluczem do gniazd sześciokątnych.
8. Zdjąć element oporowy amortyzatora, podkładkę i górną miseczkę sprężyny.
9. Zdjąć ściśniętą sprężynę śrubową z przyrządem.
10. Zdjąć nasadkę ochraniającą (1, rys. A40-0086) i dolną podkładkę sprężyny (2).
11. Poluzować miseczkę sprężyny (3) uderzeniami młotka z tworzywa sztucznego i zdjąć miseczkę.

Zamontowanie:
Uwaga. Sprężyny są dostępne w grupach o takich samych odchyleniach od charakterystyki znamionowej. Należy stosować sprężyny oznakowane takim samym kolorem.
1. Zamocować rozwidloną końcówkę nowej kolumny zawieszenia w przyrządzie lub w imadle z wkładkami ochronnymi. Jeśli ma być ponownie zastosowany wymontowany amortyzator, należy go sprawdzić.
2. Zamontować dolną miseczkę sprężyny tak, aby otwór (strzałka na rys. A40-0079) w miseczce (1) był obrócony o 90 stopni w stosunku do osi śruby (A) amortyzatora (2). Odchylenie wzajemnego położenia miseczki sprężyny i amortyzatora nie powinno przekraczać +- 2 stopnie.
3. Nałożyć podkładkę sprężyny, nasadkę ochraniającą i osłonę.
4. Osadzić ściśniętą sprężynę śrubową z napinaczem na dolnej podkładce sprężyny, koniec zwoju sprężyny powinien oprzeć się o ogranicznik (strzałka na rys. A40-0084).
5. Zamontować górną miseczkę sprężyny tak, aby kołki gwintowane w miseczce były obrócone o (A, rys. A40-0215) w stosunku do osi śruby (1) rozwidlonej końcówki amortyzatora. Uwaga. Zachować różne ustawienie po lewej i prawej stronie. Pozostałe oznaczenia na rys. A40-0215: F-kierunek jazdy, R-miseczka sprężyny po prawej stronie, L-miseczka sprężyny po lewej stronie, A = 11 stopni +-2 stopnie. Otwory (B) dolnej miseczki sprężyny są skierowane do środka samochodu.
6. Dokręcić nową nakrętkę z kołnierzem za pomocą przyrządu Audi 3353 lub kluczem nasadowym o rozwartości 18 mm momentem 50 Nm, przytrzymując tłoczysko kluczem do gniazd sześciokątnych (1, rys. U-3602) o rozwartości 7 mm. (2) - klucz dynamometryczny.
7. Zwolnić ostrożnie sprężynę śrubową.
8. Zwrócić przy tym uwagę, aby koniec sprężyny oparł się o ogranicznik górnej podkładki sprężyny (strzałka na rys. A40-0025).
9. Zamontować kolumnę zawieszenia.
 
Wymontowanie i zamontowanie półosi napędowych

Wymontowanie:
Uwaga. Po wymontowaniu półosi napędowych nie wolno przetaczać samochodu, gdyż mogą zostać uszkodzone wałeczki łożyska koła z powodu braku wstępnego osiowego docisku. W razie potrzeby należy zamontować przegub zewnętrzny zamiast półosi.
1. Zdjąć kołpak koła. Zachować ostrożność podczas ściągania pokrywy obręczy ze stopu lekkiego. Stosować przyrząd Audi 3208 (rys. V44-0408), jeśli jest dostępny.
2. Poluzować śrubę z łbem wieńcowym półosi przy piaście koła. Uwaga. Samochód powinien stać na kołach, aby uniknąć wypadku.
3. Zaznaczyć farbą położenie tarczy odpowiedniego koła przedniego w stosunku do piasty, aby wyrównoważone koło mogło być zamontowane w tym samym położeniu. Poluzować śruby koła przed uniesieniem samochodu. Unieść i podeprzeć samochód i zdjąć koło przednie.
4. Wykręcić całkowicie śrubę mocującą półoś.
5. Wykręcić śruby mocujące (1, rys. A40-0044) przegubu wewnętrznego.
6. Wyjąć przewód czujnika prędkości obrotowej układu przeciwblokującego ABS ze wspornika (strzałka).
7. Wyciągnąć nieco czujnik prędkości obrotowej ABS ze zwrotnicy.
8. Odkręcić nakrętkę (1, rys. A40-0045), wyjąć śrubę z łbem sześciokątnym i wyciągnąć w górę oba wahacze (2). Uwaga. Nie wolno poszerzać szczeliny w zwrotnicy przecinakiem lub innym narzędziem. Nie wykręcać śrub (3) i (4), gdyż byłoby konieczne wykonanie pomiarów i ponowne ustawienie podwozia.
9. Odchylić zwrotnicę w bok w kierunku strzałki.
10. Wyjąć półoś.
Zamontowanie:
1. Zamontować półoś do wału skrzynki przekładniowej i do zwrotnicy.
2. Przykręcić półoś ręcznie nową śrubą do piasty koła.
3. Zamontować oba wahacze górne. Docisnąć czopy wahaczy do zwrotnicy i dokręcić nakrętkę momentem 40 Nm.
4. Przykręcić półoś do skrzynki przekładniowej przemiennie na krzyż. Moment dokręcania: śruby M8: 40 Nm, śruby M10: 80 Nm.
5. Wcisnąć do oporu czujnik prędkości obrotowej ABS w zwrotnicę i zamocować przewód we wsporniku na zacisku hamulca.
6. Nałożyć cienką warstwę smaru do łożysk tocznych a powierzchnię piasty centrującą obręcz koła. Nie nakładać smaru lub oleju na śruby kół. Wymienić skorodowane śruby koła. Zamontować koło przednie zgodnie z oznakowaniem naniesionym podczas wymontowania. Przykręcić koło. Opuścić samochód i przykręcić śruby koła przemiennie na krzyż momentem 120 Nm.
7. Dokręcić nową śrubę z łbem wieńcowym półosi przy piaście koła. W modelach do IX 1995 stosowano śrubę z łbem sześciokątnym i także taką śrubę należy zastąpić nową śrubą o gnieździe sześciokątnym.
Moment dokręcania:
- śruba M14: 115 Nm i obrócić dalej o kąt 180 stopni.
- śruba M16: 190 Nm i obrócić dalej o kąt 180 stopni.
Uwaga. Śrubę piasty dokręcać, gdy samochód stoi na kołach, aby uniknąć wypadku.
8. Wcisnąć kołpak koła.

  

 

  

czwartek, 11 kwietnia 2013

Audi A4 B5 - Skrzynka przekładniowa

Skrzynkę przekładniową można wymontować w dół, nie wyjmując silnika. Wymontowanie skrzynki przekładniowej jest konieczne wtedy, kiedy zachodzi potrzeba jej wymiany lub naprawy i gdy należy wymienić sprzęgło. Opisuję tylko wymontowanie i zmontowanie kompletnego zespołu z samochodu o napędzie przednim, ponieważ nie zaleca się naprawy skrzynki przekładniowej bez specjalnego oprzyrządowania i narzędzi.

Wymontowanie i zamontowanie mechanicznej skrzynki przekładniowej:

Przed wymontowaniem skrzynki przekładniowej samochód powinien być uniesiony na dostateczną wysokość. Do wymontowania skrzynki jest potrzebny przewoźny podnośnik warsztatowy.

Wymontowanie:

  • Odłączyć przewód masy (-) od akumulatora. Uwaga. Powoduje to skasowanie danych zawartych w elektronicznych pamięciach, na przykład kodu radioodbiornika. 
  • Unieść i podeprzeć samochód
  • Wymontować dolną osłonę przedziału silnika
  • Odkręcić wspornik osłony przedziału silnika
  • Odkręcić przednią rurę wylotową od kolektora lub turbosprężarki i wymontować kompletny układ
  • Odkręcić od skrzynki przekładniowej śrubę mocującą drążka zmiany biegów i ściągnąć przegub z wałka wybieraka. Odkręcić od skrzynki przekładniowej drążek wybieraka.

Audi A4 B5 - Sprzęgło

Sprzęgło składa się z zespołu dociskowego, tarczy sprzęgła i łożyska wyciskowego. Zespół dociskowy jest przykręcony śrubami do koła zamachowego mocowanego kołnierzem do wału korbowego silnika.
Między zespołem dociskowym a kołem zamachowym znajduje się tarcza sprzęgła jest osadzona na wielowypuście wałka sprzęgłowego skrzynki przekładniowej.Elementy sprzęgła przenoszące napęd
15 - koło zamachowe
16 - tarcza sprzęgła
17 - zespół dociskowy
18 - śruba, 25 Nm (dokręcać stopniowo, przemiennie na krzyż)

Naciśnięcie pedału sprzęgła (rozłączenie) powoduje, poprzez obwód hydrauliczny sterowania sprzęgłem, nacisk łożyska wyciskowego na sprężynę zespołu dociskowego. Następuje zwolnienie zespołu dociskowego i tarcza sprzęgła przestaje być dociskana do koła zamachowego. Zostaje przerwane przenoszenie momentu obrotowego od silnika do skrzynki przekładniowej. We wszystkich modelach sprzęgło samochodu jest sterowane hydraulicznie. Hydrauliczny obwód sterowania sprzęgła jest napełniony płynem hamulcowym, który dopływa do niego ze zbiorniczka wyrównawczego. Podczas każdego włączenia i rozłączenia w niewielkim stopniu ściera się okładzina tarczy sprzęgła. Tarcza sprzęgła jest częścią ulegającą zużyciu, a jej trwałość wynosi ponad 100000 km przebiegu samochodu. Zużycie tarczy sprzęgła zależy głównie od obciążenia samochodu (holowanie przyczepy) i sposobu jazdy. Sprzęgło nie wymaga obsługi, gdyż reguluje się samoczynnie.